Europese Commissie past detacheringsrichtlijn aan

Op 7 maart lanceerde de EC haar voorstellen voor aanpassing van de detacheringslijn. Het doel van deze aanpassing? Uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegengaan.

Werknemers die in een ander EU-land gaan werken, moeten evenveel betaald krijgen als hun collega’s uit het betreffende gastland, zo vindt de Europese Commissie (EC). Oftewel: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek. Op 7 maart lanceerde de EC haar voorstellen voor aanpassing van de detacheringsrichtlijn. Het doel van deze aanpassing? Uitbuiting en oneerlijke concurrentie tegengaan.

Gedetacheerden fors onderbetaald

Momenteel werken bijna twee miljoen EU-burgers tijdelijk in een ander EU-land. De sectoren waarin zij het meeste te vinden zijn, zijn de transport-, landbouw- en bouwsector. Vaak krijgen gedetacheerden fors minder betaald dan gebruikelijk is in het betreffende land. Zo is het nu nog mogelijk om iemand uit een ander land met veel ervaring een beginnerssalaris te betalen. Om deze zogenoemde ‘sociale dumping’ tegen te gaan, past de EC de detacheringsrichtlijn aan.

Wat houdt de aanpassing in?

De EC wil dat de detachering van een Europese werknemer wordt beperkt tot twee jaar. Daarna dient de werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden te krijgen als alle anderen die werkzaam zijn in dat land. Vanaf dat moment is naast de arbeidsvoorwaarden ook de sociale zekerheid van het werkland van toepassing. Het komt ook voor dat vanaf het begin al duidelijk is dat de detachering langer zal duren dan twee jaar. In dat geval dient de betreffende werknemer meteen het volledige arbeidsrecht en de sociale zekerheid van het werkland te krijgen.

Tegengeluiden van het AWVN

Volgens het AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) gaan we met de voorstellen van de EC terug in de tijd. Zij meent namelijk dat de grensoverschrijdende mobiliteit hiermee niet wordt verbeterd, maar juist verder bemoeilijkt en beperkt. De aanpassing zou een beperkte inbreuk zijn op het arbeidsrecht van de lidstaat van waaruit werknemers worden gedetacheerd. Op het vrij verrichten van diensten zou een volledige inbreuk worden gedaan. Ook stelt het ANVW dat deze voorstellen grote, negatieve gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven hebben. Zo zou de aanpassing het internationaal ondernemen ernstig belemmeren. Verder wordt een kostenstijging verwacht doordat men duidelijk moet krijgen welke voorwaarden in het werkland moeten worden nageleefd. Ook stijgen de kosten van zowel de arbeid van buitenlandse werknemers die in Nederland komen werken, als de arbeid van Nederlandse werknemers die naar het buitenland gaan. Of deze voorstellen worden uitgevoerd, wordt tijdens de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 19 en 20 april besproken.