6 dingen die u moet weten over de inzet van buitenlandse werknemers

In branches zoals de logistiek is een groot tekort aan personeel. De inzet van buitenlandse werknemers biedt uitkomst. Maar waar moet u op letten bij de inzet van buitenlandse werknemers?

In branches zoals de logistiek is een groot tekort aan personeel. De inzet van buitenlandse werknemers biedt hier uitkomst. Maar waar moeten werkgevers op letten bij de inzet van buitenlandse werknemers? Wij geven 6 aandachtspunten.

#1 Vergunning om in Nederland te werken

Medewerkers uit de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) mogen zonder speciale vergunning in Nederland werken. Onder de E.E.R. vallen alle landen van de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Hoewel Zwitserland niet aangesloten is bij de E.E.R., mogen werknemers met deze nationaliteit ook vrij in Nederland komen werken. Voor arbeidsmigranten uit andere landen geldt dat zij een tewerkstellingsvergunning of verblijfsvergunning met de aantekening dat arbeid is toegestaan moeten hebben.

#2 Zoek eerst binnen Europa

Wilt u buitenlandse werknemers inzetten bij uw bedrijf? Zoek dan niet te ver over de landsgrenzen. Het is namelijk bij wet geregeld dat u eerst moet zoeken naar buitenlandse werknemers die in Europa wonen. Pas als dat niet lukt, mag u buiten Europa uw vacature uitzetten. Daarom zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

  • Uw vacature staat minimaal 5 weken open
  • Het is duidelijk dat u binnen Europa geen geschikte kandidaat gaat vinden

Als u een medewerker vindt van buiten Europa, heeft deze in elk geval een tewerkstellingsvergunning nodig. In veel gevallen is een visum of verblijfsvergunning ook verplicht.

#3 Verifieer de identiteit

U bent verplicht om de identiteit van uw buitenlandse werknemer te verifiëren. Dat kan door een kopie van het identiteitsbewijs op te nemen in de administratie. Binnen 48 uur moet u in staat zijn om een identiteitsbewijs te overleggen als de Inspectie SZW daar om vraagt. Houd er rekening mee dat u deze kopie tot vijf jaar na het beëindigen van de werkzaamheden moet bewaren.

#4 Extra administratie

Het inzetten van arbeidsmigranten brengt veel extra administratie met zich mee. Als u regelmatig met buitenlandse werknemers werkt, kan het daarom interessant zijn om een andere manier van samenwerking te overwegen. Uw buitenlandse medewerkers onderbrengen bij een uitzendbureau bespaart u in veel gevallen tijd en kosten. Niet alleen neemt het uitzendbureau alle administratie en verloning van u over, ook zijn zij juridisch werkgever van uw medewerker. Zo liggen de wettelijke verplichtingen niet meer bij u, maar bij het uitzendbureau. Dat bespaart u tijd en uiteindelijk geld.

#5 Dekking van huisvestingskosten

Als u arbeidsmigranten inhuurt om tijdelijk voor u te werken of als werknemers op uitzend- of payrollbasis voor u aan de slag gaan, kunt u gebruikmaken van de ET-regeling. Deze regeling is in het leven geroepen voor de vergoeding van huisvestingskosten en kosten voor het reizen van en naar het land van herkomst. Met de ET-regeling mag u deze kosten onbelast vergoeden of vrij verstrekken aan uw buitenlandse werknemer.

#6 Taaleis afhankelijk van beroep

Voor buitenlandse werknemers die tijdelijk werken in een risicovol beroep geldt een taaleis. De gedachte hierachter is dat werknemers die de taal beheersen beter in staat zijn om veilig te werken en helpen om ernstige ongelukken te voorkomen. Denk bij risicovolle beroepen bijvoorbeeld aan kraanmachinist of asbestverwijderaar. Het werk en de verantwoordelijkheden bepalen hoe goed arbeidsmigranten het Nederlands moeten beheersen.

Wilt u meer weten over de inzet van buitenlandse werknemers bij uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.