• darkblurbg

De wereld verandert snel en continu. Om als ondernemer en werknemer toch ‘in control’ te blijven, is kennis over wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht onmisbaar. WVI  zet de belangrijkste wet- en regelgeving voor u op een rij.

 

opzegtermijn van flexwerkers

opzegtermijn van flexwerkers

opzegtermijn van flexwerkers De inlener heeft bij het beëindigen van de opdracht een opzegtermijn richting het uitzendbureau. Doorgaans is die opzegtermijn vijftien kalenderdagen. In sommige gevallen (zoals opdrachten voor bepaalde tijd) kan tussentijds helemaal niet worden opgezegd.

CAO-wijziging kraamverlof/geboorteverlof in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

CAO-wijziging kraamverlof/geboorteverlof in de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Bij deze willen wij u graag informeren over de uitwerking van de wetswijziging in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Wij hebben u eerder geïnformeerd dat per 1 januari 2019 de volgende wetswijziging in werking treedt ten aanzien van kraamverlof/geboorteverlof:

Na de bevalling van de echtgenote heeft de werknemer (partner) gedurende vier weken, te rekenen vanaf de eerste dag na de bevalling, recht op geboorteverlof van de arbeidsduur van een week met behoud van het volledige loon. De werknemer kan het verlof in een keer opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevallin…