WVI is met NEN 4400 gecertificeerd. Maar wie verricht de inspecties van de NEN 4400?

In augustus 2007 ontving Bureau Cicero (destijds nog Cicero) het Accreditatie-certificaat voor het verrichten van NEN 4400-1 inspecties. Sinds die tijd zijn zij onder nummer I 225 geaccrediteerd voor het uitvoeren van inspecties en audits bij organisaties die personeel detacheren en onderaannemers.

 

Wat doet Bureau Cicero?

De inspecteur controleert gegevens en procedures van onze onderneming. Op basis daarvan wordt bepaald of WVI voldoet aan de eisen van de norm. De inspecteur controleert delen van:

  • De algemene administratie
  • De personeelsadministratie
  • Kloppen de personeelsgegevens? Zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd verwerkt in de personeelsadministratie?
  • De loonadministratie; zijn alle gegevens juist, volledig en op tijd ingevoerd waardoor de administratie betrouwbaar is?
  • De financiële administratie; is de financiële administratie juist, volledig en op tijd gevoerd? Worden alle verplichtingen nagekomen?

 

De inspecteur bekijkt ook (delen van) personeelsdossiers. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat de inspecteur nog specifieke eisen beoordeelt. Ook controleert de inspecteur of er een procedure is voor het toepassen van CAO-lonen.