Uitzendkracht: handig om te weten

Op welk contract heb je recht als uitzendkracht? Hoeveel krijg je betaald? De regels voor uitzendwerk verschillen per fase. Hieronder lees je er meer over.

Detachering

Detachering is voor de wet hetzelfde als uitzendwerk. Want ook hier word je ingeleend door een opdrachtgever, maar ben je in dienst van en wordt betaald door de detacheerder (je werkgever). Het verschil met uitzendwerk is dat het meestal werk van langere duur is bij dezelfde opdrachtgever. Ook is er geen sprake van een 'uitzendbeding', dus je kunt niet van de een op de andere dag ontslagen worden. 

Ken je het fasesysteem?

Beide cao's voor uitzendkrachten (van de ABU en van de NBBU) werken met een 'fasesysteem'. Als uitzendkracht begin je bijna altijd in fase A (ABU) of fase 1 (NBBU). Hoe verder je in de fases komt, hoe meer rechten je krijgt. Bij ABU zijn er drie fases (A, B, C), bij NBBU vier (1 tot en met 4).

Recht op een arbeidscontract

Hoewel een schriftelijk arbeidscontract beter en duidelijker is, heb je ook bij een mondelinge arbeidsovereenkomst een erkende arbeidsrelatie met het uitzendbureau. Als je kunt laten zien dat je drie maanden lang elke week (of minimaal 20 uur per maand) voor dezelfde werkgever hebt gewerkt, is er toch sprake van een arbeidscontract.

Te klein contract gekregen?

Uitzendkrachten met een detacheringscontract werken vaak in de praktijk meer uren dan hun contract aangeeft. Dat kan ongunstig zijn voor je doorbetaling als je bijvoorbeeld ziek wordt. Heb je als gedetacheerde uitzendkracht 13 weken lang gemiddeld meer uren gewerkt dan in je contract staat? Bijvoorbeeld 32 uur? Dan kun je mogelijk na die 13 weken een contract van 32 uur claimen. Bel voor informatie in dit geval het contactcenter.  

Grootste problemen: contract en loon 

Veel - vooral laaggeschoolde - uitzendkrachten bereiken nooit fase B en C. Zij komen daardoor nooit toe aan een beter of vast contract en een beter loon of het inlenersloon. Deze groep bestaat uit de eeuwige flexwerkers zonder vast contract, die van uitzendbureau naar uitzendbureau en van inlener naar inlener hoppen.

Verder zijn er vaak problemen met het loon. Als uitzendkracht moet je het loon betaald krijgen dat bij de inlener gebruikelijk is, bijvoorbeeld volgens de cao die daar geldt. Maar geldende salaristabellen worden niet altijd correct toegepast. Uitzendkrachten worden niet altijd in de juiste functiegroep ingedeeld. Bureaus geven niet altijd de loonsverhogingen en periodieke verhogingen waar mensen wel recht op hebben. Ook worden uitzendkrachten onterecht in loon teruggezet bij een nieuwe inlener (de cao wordt dan in het nadeel van de werknemer geïnterpreteerd). Veel uitzendkrachten weten niet waar ze recht op hebben.